1 SERCE
2 SERCE
3 SERCE
4 SERCE
5 SERCE
6 SERCE
7 SERCE
8 SERCE
9 SERCE
10 SERCE
11 SERCE
12 SERCE
13 SERCE
14 SERCE
1 SERCE 2 SERCE 3 SERCE 4 SERCE 5 SERCE 6 SERCE 7 SERCE 8 SERCE 9 SERCE 10 SERCE 11 SERCE 12 SERCE 13 SERCE 14 SERCE

Serca

Wymiary

szerokość 28cm x 30cm wysokość x 5cm grubość
szerokość 40cm x 30cm wysokość x 5cm grubość
szerokość 45cm x 35cm wysokość x 5cm grubość
szerokość 50cm x 40cm wysokość x 5cm grubość
szerokość 60cm x 40cm wysokość x 5cm grubość

Dostępność

Jet Black, Impala