Ławki cmentarne

Ławki cmentarne zapewniają bliskim możliwość odpoczynku i spędzenia czasu w zadumie na cmentarzu, co może być szczególnie ważne dla osób starszych lub niepełnosprawnych. Ze względów bezpieczeństwa ławki cmentarne montujemy na cemencie. Jeśli przestrzeń przy grobie jest ograniczona i może utrudniać przemieszczanie się odwiedzających cmentarz, wówczas nie jesteśmy w stanie zamontować ławki. Priorytetem jest zapewnienie bezpiecznego i wygodnego otoczenia na cmentarzu dla wszystkich odwiedzających.