1 LAMPION OKRĄGŁY LOK
2 LAMPION OKRĄGŁY LOK
3 LAMPION OKRĄGŁY LOK
4 LAMPION OKRĄGŁY LOK
5 LAMPION OKRĄGŁY LOK
6 LAMPION OKRĄGŁY LOK
7LAMPION OKRĄGŁY LOK
8 LAMPION OKRĄGŁY LOK
9 LAMPION OKRĄGŁY LOK
10 LAMPION OKRĄGŁY LOK
11 LAMPION OKRĄGŁY LOK
12 LAMPION OKRĄGŁY LOK
13 LAMPION OKRĄGŁY LOK
14 LAMPION OKRĄGŁY LOK
15 LAMPION OKRĄGŁY LOK
16 LAMPION OKRĄGŁY LOK
17 LAMPION OKRĄGŁY LOK
18 LAMPION OKRĄGŁY LOK
19 LAMPION OKRĄGŁY LOK
21 LAMPION OKRĄGŁY LOK
22 LAMPION OKRĄGŁY LOK
23 LAMPION OKRĄGŁY LOK
24 LAMPION OKRĄGŁY LOK
1 LAMPION OKRĄGŁY LOK 2 LAMPION OKRĄGŁY LOK 3 LAMPION OKRĄGŁY LOK 4 LAMPION OKRĄGŁY LOK 5 LAMPION OKRĄGŁY LOK 6 LAMPION OKRĄGŁY LOK 7LAMPION OKRĄGŁY LOK 8 LAMPION OKRĄGŁY LOK 9 LAMPION OKRĄGŁY LOK 10 LAMPION OKRĄGŁY LOK 11 LAMPION OKRĄGŁY LOK 12 LAMPION OKRĄGŁY LOK 13 LAMPION OKRĄGŁY LOK 14 LAMPION OKRĄGŁY LOK 15 LAMPION OKRĄGŁY LOK 16 LAMPION OKRĄGŁY LOK 17 LAMPION OKRĄGŁY LOK 18 LAMPION OKRĄGŁY LOK 19 LAMPION OKRĄGŁY LOK 21 LAMPION OKRĄGŁY LOK 22 LAMPION OKRĄGŁY LOK 23 LAMPION OKRĄGŁY LOK 24 LAMPION OKRĄGŁY LOK

Lampion Okrągły LOK

Wymiary

wysokość 24cm x 19cm szerokość x 13,5cm średnica

Dostępność

Większość dostępnych w Polsce rodzajów granitu