K1

K1

K1-1

K1-1

K1-2

K1-2

K2

K2

K2-1

K2-1

K2-2

K2-2

K3

K3

K3-1

K3-1

K4

K4

K4-1

K4-1

K4-2

K4-2

K5

K5

K5-1

K5-1

K5-2

K5-2

K6

K6

K6-1

K6-1

K7

K7

K8

K8

K8-1

K8-1

K9

K9

K9P

K9P

K10

K10

K11

K11

K11-1

K11-1

K11-2

K11-2

K12

K12

K12-1

K12-1

K12-2

K12-2

K13

K13

K13-1

K13-1

KW1C

KW1C

KW1Z

KW1Z

KW2C

KW2C

KW2Z

KW2Z

KW3

KW3

K1 K1-1 K1-2 K2 K2-1 K2-2 K3 K3-1 K4 K4-1 K4-2 K5 K5-1 K5-2 K6 K6-1 K7 K8 K8-1 K9 K9P K10 K11 K11-1 K11-2 K12 K12-1 K12-2 K13 K13-1 KW1C KW1Z KW2C KW2Z KW3

Krzyże

Wymiary
 • K1: szerokość 30cm x 74cm wysokość
 • K1-1: szerokość 20cm x 65cm wysokość
 • K1-2: szerokość 17cm x 46cm wysokość
 • K2: szerokość 20cm x 58cm wysokość
 • K2-1: szerokość 17cm x 58cm wysokość
 • K2-2: szerokość 16cm x 42cm wysokość
 • K3: szerokość 25cm x 57cm wysokość
 • K3-1: szerokość 23cm x 51cm wysokość
 • K4: szerokość 23cm x 56cm wysokość
 • K4-1: szerokość 20cm x 50cm wysokość
 • K4-2: szerokość 18cm x 48cm wysokość
 • K5: szerokość 19cm x 49cm wysokość
 • K5-1: szerokość 16cm x 40cm wysokość
 • K5-2: szerokość 12cm x 30cm wysokość
 • K6: szerokość 21cm x 51cm wysokość
 • K6-1: szerokość 17cm x 41cm wysokość
 • K7: szerokość 20cm x 44cm wysokość
 • K8: szerokość 21cm x 50cm wysokość
 • K8-1: szerokość 16cm x 40cm wysokość
 • K9: szerokość 16cm x 40cm wysokość
 • K9P: szerokość 16cm x 40cm wysokość
 • K10: szerokość 16cm x 40cm wysokość
 • K11: szerokość 13cm x 30cm wysokość
 • K11-1: szerokość 8cm x 16cm wysokość
 • K11-2: szerokość 6cm x 14cm wysokość
 • K12: szerokość 16cm x 39cm wysokość
 • K12-1: szerokość 13cm x 30cm wysokość
 • K12-2: szerokość 8cm x 16cm wysokość
 • K13: szerokość 24cm x 56cm wysokość
 • K13-1: szerokość 22cm x 50cm wysokość
 • KW1C: szerokość 21cm x 53cm wysokość
 • KW1Z: szerokość 21cm x 53cm wysokość
 • KW2C: szerokość 20cm x 48cm wysokość
 • KW2Z: szerokość 20cm x 48cm wysokość
 • KW3: szerokość 24cm x 55cm wysokość